ขณะนี้ เว็บสภาคนพิการทุกประเพทแห่งประเทศไทย กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
แล้วพบกันเร็วๆนี้

ขณะนี้ เว็บสภาคนพิการทุกประเพทแห่งประเทศไทย กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

E-mail: disabilitiesth@gmail.com

Tel: +66 (0) 2-3544260

ไปยังหน้า face book ของเรา