ดำเนินงานประชุม เรื่อง"การวางแผนสมัชชาคนพิการระดับชาติการจัดสถานที่ประชุมใหญ่โรงแรมฟรายเดย์ และ โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์"

ดำเนินงานประชุม เรื่อง"การวางแผนสมัชชาคนพิการระดับชาติการจัดสถานที่ประชุมใหญ่โรงแรมฟรายเดย์ และ โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์"

ดำเนินงานประชุม
เรื่อง"การวางแผนสมัชชาคนพิการระดับชาติการจัดสถานที่ประชุมใหญ่โรงแรมฟรายเดย์ และ โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์"
วันที่ 13 มีนาคม 2559

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ดำเนินงานประชุม "รับฟังความคิดเห็นแก้ไข้ปัญหา ณ จังหวัดพิษณุโลก"

ศ,วิริยะ รายงานวิทยากร แก้ไขปัญหา จังหวัดพิษณุโลก

ดำเนินงานประชุม
"รับฟังความคิดเห็นแก้ไข้ปัญหา ณ จังหวัดพิษณุโลก"

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
วันที่12 มีนาคม 2559

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: คนพิการสามารถ "ขอยืมหรือขอรับ" อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

 ร่วมหมู่คนพิการสามารถ "ขอยืมหรือขอรับ" อุปกรณ์และเครื่องมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์: คนพิการสามารถ "ขอยืมหรือขอรับ" อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น PC Notebook Tablet โปรแกรม JAWS แม้กระทั่ง Printer Braille ฯลฯ (ตามรูป) รวมทั้งขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ได้ "ฟรี" ที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ (สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่3

ศ,วิริยะ รายงานวิทยากร ที่จังหวัดกรุงเทพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ
(สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่3
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2559 จ.กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ (สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่2

ศ,วิริยะ รายงานวิทยากร ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ
(สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่2
ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2559 จ.อุบลราชธานี

หน้า