ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 “ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ” ตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย... จาก นายมณเทียร บุญตัน พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่เป็นวันแรก

 ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว  เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  “ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ”  ตำแหน่งประธานสภา

ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
“ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ”
ตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย...
จาก นายมณเทียร บุญตัน พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่เป็นวันแรก

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ดำรงณ์ตำแหน่งนายกฯ วาระ 2 ปี (2561-2563)

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง  นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ดำรงณ์ตำแหน่งนายกฯ วาระ 2 ปี (2561-2563)

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายกสมาคมผู้ปกรองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง

ประกาศรับสมาชิกวิสามัญสมาคมสภาคนพิการ

ประกาศรับสมาชิกวิสามัญสมาคมสภาคนพิการ_20มีค2561

ประกาศสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอเชิญชวนให้องค์กรด้านคนพิการสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน มติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ทำกราฟฟิก นำข้อมูลจากกรมแรงงาน แจ้งเรื่องการประเมินอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ในปี 2560 มี 10 กลุ่ม อาชีพ

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน มติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน อ้างอิงจากมติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ทำกราฟฟิก นำข้อมูลจากกรมแรงงาน แจ้งเรื่องการประเมินอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ในปี 2560 มี 10 กลุ่ม

ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องสภาคนพิการ คดีกระทรวงการคลังต้องการนำเงินจากกองทุคนพิการเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท

ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องสภาคนพิการ คดีกระทรวงการคลังต้องการนำเงินจากกองทุคนพิการเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท

ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องสภาคนพิการ คดีกระทรวงการคลังต้องการนำเงินจากกองทุคนพิการเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 12/2560 และคณะกรรมการ ผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันเสาร์ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-16.30 น

นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย บรรยายการประชุมสภาคนพิการทุกประเภท

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 12/2560 และคณะกรรมการ ผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ 5/2560 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะนวัฒกรรมธุรกิจและความสามารถในการมีงานทำของคนพิการ เชิญชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อฝึกงานในปี 2561 โดยมุ่งเน้นการสร้างงงานคนพิการอย่างยิ่งยืน ... พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท

ประชาสัมพันธ์  ศูนย์บ่มเพาะนวัฒกรรมธุรกิจและความสามารถในการมีงานทำของคนพิการ เชิญชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงก

สวัสดีครับ

ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประสานเชิญคนพิการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอความร่วมมือประสานเชิญคนพิการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ

สวัสดีครับ 
ประกาศประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอความร่วมมือประสานเชิญคนพิการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศการสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

ประกาศการสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

ประกาศการสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

 

วันที่ประกาศ:

10 ตุลาคม 2560

การสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

 

ประกาศประชาพันธ์ บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัดเปิดรับสมัคร หางานทำ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศประชาพันธ์ บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัดเปิดรับสมัคร หางานทำ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศประชาพันธ์

 

เปิดรับสมัคร หางานทำ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

หน้า